Niste zadovoljni? Vratićemo vam novac!
Do 30% popusta
Pretraga
Close this search box.

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje preparata iz ponude kompanije:

   

   • Hemel Bioproduct d.o.o. (u daljem tekstu: Hemel), adresa Kneza Lazara A2, 35000 Jagodina,

   • delatnost i šifra delatnosti 2053 – Proizvodnja eteričnih ulja,

   • matični broj 20996048,

   • poreski broj 108419848,

   • web adresa www.hemelbioproduct.com

   • kontakt telefon:+381 (0)35 200 200
    +381 (0)63 629 200
    +381 (0)66 200 200

   • kontakt e-mail office@hemelbioproduct.com

  putem Web shop-a. Web shop omogućava on-line kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).

  1. REGISTRACIJA KORISNIKA I POLITIKA PRIVATNOSTI

  1.1 Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu preparata.

  1.2 Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Hemel-u da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa preparatima naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. Hemel će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

  1.3 U ime Hemel Bioproduct d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Hemel Bioproduct d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

  2. CENE

  2.1 Cene preparata su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima), podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.

  2.1.1 PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

  2.3 Dostava preparata kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika, osim ukoliko preko Web shop-a nije izvršena kupovina za koju postoji opcija besplatnog slanja.

  Izjava o konverziji

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

  3. NAČIN PLAĆANJA

  3.1 Plaćanje preparata može se izvršiti:

    

    •    pouzećem, Korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.

    •    uplatom na račun Hemel-a

    •    platnom karticom ili gotovinom u našim prodajnim objektima

   Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

   4. ZAŠTITA POVERLJIVIH INFORMACIJA O TRANSAKCIJI

   Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

   Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

   5. DOSTAVA

   5.1 Dostava naručenih preparata putem Web shop-a vrši se na adresu koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja a koja se može obavljati na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

   5.2 Inostrani Korisnik se, pre nego što porudžbinu uputi Hemel-u, samostalno treba raspitati o troškovima carine i drugih dažbina koje propisuje zakon ili drugi propisi države u koju se preparati uvoze.

   5.3 Po evidentiranju naručenih preparata, vrši se provera podataka za koje Hemel smatra da su potrebni, u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, naručeni preparati se isporučuju Korisniku.

   5.4 Prilikom dostavljanja preparata Korisniku se upućuje i jedan primerak računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.

   5.5 Korisnik stiče pravo na isporuku u roku od dva radna dana brzom, kurirskom dostavom.

   5.6. Navedeni rok je vreme u kojem Hemel priprema robu i prateću dokumentaciju potrebnu za isporuku i naručeno predaje poslovnom partneru koji vrši dostavu preparata.

   5.7 U slučaju da isporuka preparata nije moguća, krivicom Korisnika, Hemel ima pravo da Korisniku naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke preparata. Kao dokaz da je isporuka pokušana kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Korisnika ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane kurirske službe.

   5.8 Prilikom preuzimanja Korisnik je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

   5.9 Korisnik može u roku od 7 dana od dana preuzimanja naručenih preparata da reklamira njihov kvalitet. Preparate koje Korisnik vraća ili menja šalje na adresu Hemel-a uz obrazloženje. Po prijemu iste, Korisniku će biti poslat novi preparat uz novi račun dok će se prethodni stornirati za iznos reklamiranog preparata. Ukoliko se radi o povratu preparata, Hemel će ustanoviti da li se vratila kompletna i neoštećena pošiljka te će Korisniku na njegov tekući račun vratiti uplaćeni iznos.

   5.10 Hemel je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Hemel-a obaviti povraćaj sredstava na račun Korisnika kartice. Troškove kartične kuće ili banke u celosti snosi Korisnik.

   5.11 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Hemel-u.

   6. REKLAMACIJE I POVRAĆAJ ROBE

   U slučajevima kada preuzeti preparati odstupaju od poručenih (u količini, kvalitetu, oštećenja u transportu…), kupac nakon pozivanja Call centra u Jagodini (035/200 200) dostavlja pisanu zabelešku o vrsti i prirodi reklamacije, o količini i, zajedno sa tim, reklamirane proizvode kako bi ih zamenio novim ili zatražio povraćaj novca.

   U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Hemel Bioproduct d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

   7. KORISNIČKI SERVIS

   Sve informacije u vezi sa porudžbinom preparata ali i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, Korisnik može dobiti:

     

     • na adresi kopmanije: Hemel Bioprodukt d.o.o Kneza Lazara A2, 35000 Jagodina

     • putem telefona: +381 35 200 200, +381 63 629 200

     • putem faxa: +381 35 200 201

     • putem mail-a: office@hemelbioproduct.com

    8. OPŠTE ODREDBE

    8.1 Hemel zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu preparata dostupnih preko Web shop-a.

    8.2 Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini i ostalih zakona koji regulišu predmet ovih Opštih uslova.

    8.3 Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Hemel-a.